Archiv pro měsíc: Leden 2016

Polyxena Lobkovická z Pernštejna, paní na Roudnici

Svatební mince Viléma a PolyxenySvůj seriál o Pernštejnech zakončím vyprávěním o nejvýznamnějším ženském představiteli rodu, o výjimečné ženě, Polyxeně z Pernštejna a o několika ženách z tohoto rodu.

O Polyxeně z Pernštejna jsem se již zmiňovala v minulých článcích. Ono nelze psát o Pernštejnech a ji z toho vynechat. Pro mnohé byla rozporuplná osobnost, někdo ji chválí, někdo haní. Ale nedá se jí upřít, že byla představitelkou rodové moci, slávy a bohatství. Dokázala se prosadit v mužském světě a pomocí své inteligence, předvídavosti, pokory, hospodárnosti ale i snaze pomoci ovlivnit nejen členy své rodiny, ale i celé společnosti. Lidé se k ní obraceli s prosbou o pomoc, často jejich prosby vyslyšela. Ale jak to bývalo, náboženství hrálo hlavní roli v životech tehdejších lidí a nebylo tomu jinak ani u Polyxeny.

Vilém z RožmberkaPolyxena z Pernštejna žila v letech 1566 – 1642. Jejím otcem byl Vratislav z Pernštejna a matkou Španělka Marie Manrigue de Lara. Dětství prožila v přísně katolické rodině své matky. Dlouho to vypadalo, že se jí nepodaří provdat. Velkou roli u sňatků hrálo náboženské vyznání. Polyxena pocházela z významné rodiny, ale již dosti zadlužené. Musela si vybrat manžela ze stejné společenské vrstvy, kterému by nevadilo, že nepřinese žádné věno, tudíž musel být bohatý. A největším problémem bylo, že musel být katolík, a když si uvědomíme, že tenkrát pouze jedna desetina zámožných mužů byla stejného vyznání, ostatní byli evangelíci, byla to velká potíž. Ale nakonec se Polyxena vdala, ve svých dvaceti letech si vzala stárnoucího, dvaapadesátiletého Viléma z Rožmberka. Vilém byl v té době prvním šlechticem po králi a přítelem jejího otce. Ono jí nic jiného nezbývalo, léta jí utíkala a nikdo jiný z bohatých katolických nápadníků v Čechách nebyl. Jednalo se tedy o spojení dvou významných panských rodů, ale také spojení katolického vyznání, což velmi podporovali jezuité. Proto také na svatbu nebyl pozván bratr Viléma, Petr Vok, jenž se zajímal o jednotu bratrskou. Velké katolické svatby, která se konala ve Svatovítské katedrále 11. ledna 1587, se zúčastnil i císař Rudolf II. a několik stovek dalších hostí.

Petr VokPo smrti Viléma neměl Petr Vok žádné námitky a ona dostala k užívání panství Roudnice. Žila na svém panství nebo v domě své matky v Praze. Tento dům byl velmi významný. Nacházel se v Jiřské ulici, koupil ho v roce 1554 Vratislavův starší bratr Jaroslav. Ten ho přestavěl, a když byl bez peněz, prodal ho Polyxenině otci. Žily v něm pernštejnské ženy seskupené kolem Polyxeniny matky, Marie Manrigue de Lara, která pocházela ze Španělska. To se promítlo do jejího života. Po příchodu do paláce jste se rázem ocitli ve španělském domě. Většinu svého života žila Marie v Praze, našla si zde své přátele, naučila se česky, ačkoliv španělsky se v jejím domě mluvilo běžně. Ale cítila se v českém prostředí stále cizinkou. V jejím domě se scházela pravidelně česká katolická šlechta, dámy zde s návštěvníky hovořili o politických událostech, o kázáních, probírali se zde i drby ze společnosti i různé novinky ze světa. Dům navštěvovali nejenom Češi, ale stal se místem setkávání pražských Španělů a Italů. Potkávali se zde lidé i od císařského dvora, zavítali i cizinci při své návštěvách v Praze. Marie a její dcery se díky setkávání s různými osobnostmi tehdejšího světa lépe orientovaly v politických problémech než ženy z jiných rodin. A využívaly toho, Polyxena zásluhou svých znalostí dokázala nakoupit a zajistit pro sebe velký majetek.

Po roce 1600 vládu nad domem převzala její snacha Marie Manrigue de Mendoza, vdova po Janovi z Pernštejna. Sňatek s Janem musel povolit papež. Janově matce byla jeho žena zároveň snachou i neteří. Marie zde okouzlila Karla z Lichtenštejna /1569-1627/, který se pro peníze oženil s Annou z Boskovic. Mohl pak půjčovat peníze i císaři a tím získal vysoké postavení u dvora, což byl jeho cíl. Z Moravy se přesunul do Prahy, a ač ženatý, veřejně se Marii dvořil. Ta ale využila známosti k získávání informací, které byly tajné nebo dosud nepronikly na veřejnost a ty pak donášela představitelům katolické církve a jezuitům. Říkalo se jí také „dvorská kurtizána“. Císař se dozvěděl o proradném konání Karla a tomu nezbylo nic jiného, než potupně opustit Prahu i své místo u dvora a vrátit se zpátky na Moravu k Anně, která mezitím přišla o syna, když ho služka upustila na zem. Opravdu nelehká doba pro Karlovu manželku. Ale nelehká to byla doba i pro pernštejnský salon, na němž ležel stín pochybností a oprávněných podezření, že obě Marie porušují své katolické zásady, vyzvídají a zrazují své hosty.

Polyxeniny sestry žily na císařském dvoře i v pernštejnském domě. Postupně se jim podařilo se provdat, ale pouze Bibianě se život vydařil. Dochovaly se milostné verše, které psal její markýz, František Gonzaga de Castiglione.

Zdeněk Vojtěch Popel z LobkovicPolyxeně se podařilo podruhé se provdat. Vzala si nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic. Manželství bylo vydařenější než to první. Dokonce, když už přestali doufat, že se dočkají dětí, a radili se s lékaři a slíbili přestavět klášter P. Marie Sněžné, narodil se jim syn, Václav Eusebius František z Lobkovic. Oběma rodičům bylo již více než čtyřicet let. Polyxena se stala pramátí všech pozdějších Lobkoviců, protože ostatní rodové větvě vymřely. I pernštejnský majetek se přesunul k Lobkovicům, kteří se odvděčili tím, že na svůj erb umístili znak Pernštejnů, zubří hlavu.

Dochovala se jejich manželská korespondence. Psali si o politických událostech doma i ve světě i o různých zprávách ze společnosti. Otevřeně a vždy v dobrém psali i o svých příbuzných, lidech u dvora i o šlechtě. Dopisy byly psány španělsky a používali kryptonyma, aby neznalý čtenář nevěděl, o kom píší. V jejich podání byl Albrecht z Valdštejna chvastoun.

Zajímalo mě, proč se o Janovy děti po jeho smrti starala jako poručnice právě Polyxena. Poručnictví bylo nejspíše domluveno ještě za Janova života, jak bývalo zvykem. Po jeho smrti se jednání o poručnictví znovu otevřelo a zemský soud zbavil matku dětí právní zodpovědnosti za své děti. Domnívám se, že se tak stalo i s přihlédnutím k její pověsti ve společnosti. Ale děti žily pravděpodobně dále u matky, ale finanční otázky a dohled nad jejich majetkem měla Polyxena. Matka dětí se více starala o své zájmy a neměla chuť ani schopnosti zabývat se majetkovými záležitostmi.

To bylo šťastné rozhodnutí, pravděpodobně i částečně dohodnuté přímo v rodině. Polyxena byla vynikající hospodářka a tak dětem majetek nejen zachovala, ale také rozmnožila. A naše známá Frebonie se mohla zasloužit o rozvoj školství v Litomyšli.

Polyxena se vždy vyjadřovala k politickému dění, své katolické přesvědčení obhajovala a nikdo se nedivil, že je ženou. Měla svůj vliv na manžela, hospodařila s rodinným i svým majetkem a vybudovala si velkou autoritu ve společnosti.

V době pobělohorské využila svých možností a získala pro sebe ohromný majetek. Většího zisku dosáhl jen Albrecht z Valdštejna. Domnívala se, že za svůj finanční úspěch vděčí své věrnosti víře a panovnickému dvoru. Na druhou stranu se snažila ona i její manžel pomáhat lidem v ohrožení. Doktora Jesenia přemlouvala, aby se nevracel zpátky do Prahy. V té době se ještě nevědělo, jak vše dopadne, ale její intuice jí říkala, že nic dobrého ho tam nečeká. Vážila si jeho lékařských schopností a chtěla mu pomoci. Zachránili život Vilémovi z Lobkovic, pomohli k zmírnění trestů v jiných případech, ale více dělat nemohli.

A tím končí můj seriál o Pernštejnech, ale i lidech žijících s nimi. Neměli bychom posuzovat lidi, kteří žili před námi se znalostmi dějin, které po nich přišly. Doba byla velmi ovlivněna náboženstvím a žilo se úplně jinak, než jak jsme zvyklí nyní. I Vilém z Pernštejna, na kterého jsou pardubičtí právem hrdí, se ne vždy zachoval správně podle našich měřítek, základní kapitál získal neznámo jak, se svými dětmi pohyboval jak s figurkami na šachovnici, aby zvětšil rodové statky a také přenechal svému synovi Vojtěchovi post nejvyššího hofmistra Království českého, což bylo skandální. Nikoho neodsuzuji ani nevychvaluji, nebylo by to správné. Jen bychom měli znát dějiny své vlasti a někdy v nich můžeme objevit zajímavé souvislosti.

Použila jsem fotografie z Wikipedie. Informace a poznatky jsem získala většinou z těchto krásných knih:
Petr Vorel – Páni z Pernštejna
Josef Janáček – Ženy české renesance
Marie Koldinská – Každodennost renesančního aristokrata
Stanislava Jarolímková – Co možná nevíte o životě našich předků

Svatební mince Viléma a Polyxeny – autor Matthias Kauerhase – Wien Attribution

Petr Vok – autor Acoma CC BY-SA 3.0

Višňový dort

Dort se skládá z čokoládového korpusu, višňové náplně a ušlehané smetany. Můžete šlehačkou potřít i boky, já jsem to vynechala, zdálo se mi jí tam už dost. Nepotřené dorty se nazývají „nahé“ a jsou dnes moderní. Tak jdu malinko s dobou -:)

Suroviny na korpus – 5 vajec, 150 g cukru, 70 g másla, 200 g čokolády 50%, špetka soli, 110 g hladké mouky, 80 g vanilkového pudinkového prášku, 30 g kakaa, 1 pečivový kypřící prášek

Postup – oddělíme žloutky od bílků. Bílky ušleháme se špetkou soli do tuhé konzistence. Čokoládu s máslem rozpustíme ve vodní lázni, nenecháváme ji moc prohřát, hned ji odstavíme, aby nebyla teplá. Pak do ní vmícháme žloutky. Všechny suché přísady promícháme v míse. Nyní vše smícháme, část bílků si necháme až na vylehčení těsta. Připravíme si větší dortovou formu, vymažeme a vysypeme. Těsto do ní nalijeme, srovnáme a pomaleji upečeme. Necháme ve formě vychladnout, pak vyjmeme a po řádném ztuhnutí rozkrájíme na tři pláty.

Suroviny na náplň – 200 ml vody, 200 ml višňovice, 300 g naložených višní, 100 g cukru, 40 g kukuřičného škrobu

Postup – višně vypeckujeme, pár si jich necháme na ozdobu dortu. Tekutiny osladíme a rozmícháme v nich škrob. Pak svaříme do hustého krému, přimícháme višně a ty ještě minutku prohřejeme. Odstavíme a necháme vychladnout.

Na smetanovou vrstvu budeme potřebovat 500 ml smetany 33% a asi lžíci prosátého moučkového cukru s vanilkovou vůní nebo přidáme pár semínek vanilky. Na povrch si později připravte ještě nejméně jednu ušlehanou smetanu, spíše o trochu více. Na boky pak ještě další dvě, aby se uhladily všechny nerovnosti korpusu. Dále budete potřebovat skleničku pikantní marmelády, nejlépe višňové. Tu jsem měla trošku tužší, nešla mi moc roztírat, tak jsem ji naředila višňovicí.

A nyní budeme skládat dort. První plát těsta potřeme marmeládou, na ní rozdělíme půlku višňové náplně a vrstvu šlehačky. Přikryjeme druhým plátem a postup opakujeme. Přiklopíme třetím plátem, potřeme povrch nebo i boky a ozdobíme pusinkami.Višňový dortŘez višňového dortu

Dort s tvarohovým jahodovým krémem

Suroviny na korpus – 4 vejce, 160 g cukru krupice, 160 g polohrubé mouky, 4 lžíce oleje, špetka soli

Suroviny na náplň – 250 g měkkého tvarohu v kostce, 250 g mascarpone, vanilková semínka nebo vanilkový cukr, 500 g mražených jahod, asi 2 lžíce cukru

Postup na korpus – vyšleháme bílky se špetkou soli, přidáme postupně cukr, žloutky, olej. Vše zašleháme, nakonec lehce vmícháme mouku. Upečeme ve vymazané a vysypané formě a necháme v ní vychladnout.

Postup na náplň – jahody necháme povolit, pak je na mírném teple prohřejeme a propasírujeme. Osladíme cukrem a necháme vychladnout. Do tvarohu dáme semínka nebo vanilkový cukr, můžeme i trochu osladit, to podle chuti. Prošleháme, pak vmícháme mascarpone a lehce spojíme. Nakonec přidáme jahodový protlak, asi dvě lžíce si odložíme na zdobení, a spojíme. Dochutíme vanilkou nebo i cukrem.

Korpus rozkrojíme na tři pláty a promažeme náplní. Potřeme i povrch, do středu nalijeme trošku jahodového protlaku a vidličkou promícháme. Po okrajích ozdobíme čokoládovými pecičkami.Dort s tvarohovým jahodovým krémemDílek tavrohového jahodového dortu

Kuřecí polévka se svítkem

Polévku uvaříme tradičně, maso vložíme do studené vody, přidáme větší kusy zeleniny, černý pepř, bobkový list, nové koření a sůl. Maso poté obereme, nakrájíme, přidáme nově připravenou a nadrobno pokrájenou zeleninovou směs a povaříme.

Tentokrát jsem jako vložku připravila vaječný svítek. Ten se peče v troubě, nechá vychladnout a nakrájí na kostky nebo třeba trojúhelníčky. Kousky svítku dávám  na talíř a každý si ho vloží do své polévky až těsně před konzumací.

K přípravě svítku budete potřebovat dvě vejce, oddělíme žloutky od bílků. Asi 50 g másla utřeme se žloutky, přimícháme asi 40 g hrubé mouky, trošku soli, mléko podle potřeby, asi 2 lžíce a nasekanou petrželku. Nakonec vmícháme ušlehaný bílkový sníh. Upečeme, nakrájíme a podáváme.Kuřecí polévka se svítkemVaječný svítek

Rumové řezy

Řezy se skládají ze tří plátů těsta. Dva jsou piškotové,  třetí je složen z barevných hromádek těsta, které se pečením spojí. Budeme ještě potřebovat rumový nálev a polevu.

Suroviny na piškotové pláty – 3 vejce, 3 lžíce horké vody, 5 lžic krupicového cukru, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička pečivového kypřícího prášku, špetka soli

Postup – suroviny jsou na jeden plát, upečeme dva stejné. Ušleháme tuhý sníh z bílků, přidáme špetku soli. Žloutky šleháme do pěny s vodou a cukrem, pak vmícháme mouku s práškem a nakonec lehce sníh. Každý plát upečeme na plechu s pečícím papírem a necháme je vychladnout.

Suroviny na střední barevný plát – 7 vajec, 250 g másla, 2 hrnky krupicového cukru, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 pečivový kypřící prášek, 1 lžíce holandského kakaa, malinko červeného barviva

Postup – změklé máslo utřeme s cukrem, pak postupně přidáme žloutky a utřeme nebo ušleháme do pěny. Bílky ušleháme se špetkou soli. Do máslové pěny vmícháme mouku s práškem a přidáme současně sníh podle potřeby. Zbytek sněhu pak lehce vmícháme.

Těsto si rozdělíme na tři stejné díly. První necháme bez příchuti, do druhého vmícháme kakao, do třetího maličko červené barvy. Plech s pečícím papírem naplníme střídavě barevnými kopečky těsta, nemusíme zarovnávat na výšku, těsto se pečením narovná samo.

Sirup na polití – 300 ml jahodového nebo malinového sirupu, můžeme použít i jiný červený, nejlépe domácí, 200 ml rumu

Ještě budeme potřebovat sklenici rybízové nebo jiné pikantní marmelády.

Skládání moučníku – první piškotový plát potřeme marmeládou. Vyšší plát otočíme, po odstranění papíru ho položíme na potřený plát. Suroviny na polití promícháme a barevný plát postupně po celém povrchu prolijeme. Nejlépe lžící a systematicky jdeme pomalu a maličko čekáme, až se nálev vsákne. Pak přijde další vrstva marmelády a vše zakryjeme druhým piškotovým plátem. Povrch pokryjeme pečícím papírem, na něj položíme plech, do kterého dáme čtyři  kilovky cukru nebo mouky a necháme v chladu uležet do druhého dne.

Poleva – 350 g moučkového cukru, asi 150 ml rumu

Postup – cukr prosejeme a přidáme tolik rumu, abychom vytvořili polevu, která se nám bude dobře roztírat. Utřeme ji dohladka. Asi 100 ml polevy obarvíme špetkou červené barvy. Moučník potřeme polevou, z červené vytvoříme linky kousek od sebe a špejlí přes ně projedeme a vytvoříme vzoreček. Necháme zatuhnout a pak krájíme na řezy. Rumové řezy

Máslová vanilková srdíčka

Na všechno pečení používám moučkový nebo krupicový cukr provoněný pravou vanilkou. Rozkrojené lusky dávám do skleněných nádob průběžně, abych ho měla neustále připravený. Semínka používám do krémů, pudinků nebo různých sladkých pokrmů. Když nemáte připravený cukr, připište si k surovinám vanilkový cukr. Já ho běžně k receptům píši, ale u sušenek je lepší použít pravou vanilku, chuť je daleko lepší, proto se o něm zmiňuji nyní. Možná jsem o vanilce již psala, nevím…

Suroviny – 250 g hladké mouky, 1 lžička pečivového kypřícího prášku, 70 g moučkového cukru, 100 g másla, 1 vejce

Postup – všechny suroviny smícháme na vále a vypracujeme těsto. Vyvalujeme a vykrajujeme srdíčka, na plechu s pečícím papírem upečeme. Po upečení jsou trochu křupavá, můžete je nechat v chladu rozležet, u nás se to nepovedlo, rychle zmizela.Máslová vanilková srdíčka

Vanilkový krém s malinami

Suroviny – 250 ml plnotučného mléka, 200 ml smetany 12%, 2 lžíce cukru, semínka z půlky vanilkového lusku, 1 sáček vanilkového pudinkového prášku, mražené maliny, moučkový cukr

Postup – mléko a smetanu osladíme, přidáme semínka a v troše studeného mléka rozmíchaný pudinkový prášek. Uvaříme hustý krém, nalijeme do pohárů a necháme vychladit.

Maliny necháme trošku rozmrazit, potom zvolna zahříváme a asi minutu povaříme. Pak propasírujeme, osladíme podle chuti a nalijeme na připravený krém. Vanilkový krém s malinami